Mliekárenský priemysel – čo by ste mali vedieť

     K tomu, aby sa naďalej produkovalo mlieko pre ľudí, dojnice musia otehotnieť a mať teľatá. Toto sa deje násilne, zvyčajne umelým oplodnením. Teľatá sa spravidla odoberajú matkám do 24 hodín po narodení, čo spôsobuje matke i teľaťu obrovský strach. Obaja zvyčajne po sebe volajú, keď sú oddelení. Matka to musí znášať 4 alebo 5 krát za život, kým bude považovaná za „dostatočne využitú“. Samci, ktorí sú pre mliekarenský priemysel málo užitoční, sú buď zabití krátko po narodení, alebo chovaní na teľacie mäso. Samičky budú pokračovať v osude svojich matiek – počas celého života budú neustále dojené.

V dôsledku neprirodzene vysokého dojenia mlieka trpí viac ako tretina britských dojníc mastitídou, bolestivou infekciou vemena. V závažných prípadoch infekcie sa kravy usmrtia. Deje sa to vo veľkom počte, mastitída je podľa AHDB Dairy najčastejšou príčinou „predčasného utratenia“. Mnohé tiež trpia krívačkou kvôli ich neprirodzenému prostrediu. Spravidla sa zdržiavajú v interiéri najmenej počas polovice roka.

Zdroj: https://unsplash.com/@dsalcius
Zdroj: https://unsplash.com/@dsalcius

     Priemerná dĺžka života dojnice je menej ako štvrtina jej prirodzenej životnosti; dojnice sa považujú za využité vo veku medzi 7 až 8 rokov. V tomto veku sú následne zabité. Ak by však bolo povolené, aby neboli vykorisťované a zabíjané, dojnice by mohli žiť 25 a viac rokov. Farmy existujú za účelom zisku, nie z dôvodu zaistenia potrieb hovädzieho dobytka. Aj keď sú normy životných podmienok zvierat stále lepšie, kravy a teľatá stále musia znášať prípadné oddelenie, sú využívané, nerešpektované a zomierajú predčasne. Vegánstvo je o tom, aby nedochádzalo ku zneužívaniu živých bytostí, ktoré nie sú ľudia, všetky totiž majú právo na život a slobodu. Tieto zvieratá nemôžu súhlasiť s chovom na mlieko a mäso. Bez ohľadu na podmienky, v ktorých ich udržiavame, ich chov je vždy zneužitím moci.

Zdroj: https://www.vegansociety.com
Zdroj titulnej fotografie: Melinda Hegedus

Zdieľajte tento web

Recommended Posts