Nevyhnutná prísada na vytvorenie vegánskej slaniny – Tekutý dym

Tekutý dym sa používa všade tam kde je potrebné zvýrazniť chuť a vôňu dymu. Dáva totiž každému jedlu údenú príchuť. Tekutý dym vzniká spaľovaním kvalitného dreva a následnou kondenzáciou vo vode, vzniknuté kondenzáty sú ale ešte ďalej upravované a zbavované zbytkov nežiadúcich látok tak, že je vo finálnom produkte na rozdiel od klasických dymov známe jeho presné zloženie. Stačí pár kvapiek na plátky zeleniny, vysmažiť a slanina je na svete.

Tekutý dym vzniká, rovnako ako klasické studené a teplé dymu, spaľovaním kvalitného dreva a následnú kondenzáciou vo vode. Vzniknuté kondenzáty sú ale ešte ďalej upravované a zbavované zvyškov nežiaducich látok tak, že je u finálneho produktu na rozdiel od klasických dymov známe jeho presné zloženie. Pre pozitíva použití tekutého dymu hovorí aj skutočnosť, že je tento prostriedok na údenie hojne používaný v krajinách, ktoré sú symbolom zdravého životného štýlu odmietajúci využívania chemických prostriedkov k produkcii čohokoľvek – aj potravín, teda v severských štátoch. Ostatne tekuté dymu sú používané aj na výrobu biopotravín.

Nižšie je zjednodušene zobrazený celý proces výroby tekutého dymu od pyrolýzy dreva (“pálenie” dreva bez prístupu kyslíka), kondenzácia dymu, jeho následná separácia (odstránenie nežiaducich látok) až po finálnu filtráciu.

Zdieľajte tento web

Recommended Posts